Over de Salon

DQd3XEeW4AYnFmU
Al meer dan vijftien jaar waait de Salon de Muséologie als een frisse wind door museumland. Hier worden actuele onderwerpen bespreekbaar gemaakt, bediscussieerd, meningen uitgewisseld en kennis gedeeld.
Alle facetten van het museale en culturele werkveld komen er aan bod. Iedereen is welkom of je nu wel of niet in een museum werkt, want iedereen heeft een mening en daarvan kun je leren. Elke eerste donderdag van de maand (met een uitzondering daargelaten) is er een Salon. Een gastspreker leidt een onderwerp in, daarna gaan we in gesprek (debat, of discussie) en we sluiten af met een borrel. Netwerken met inhoud, zo kun je het ook noemen!

Ontmoeting van vakgenoten en deskundigen op verschillende gebieden in een informele setting is waar de Salon voor staat. Kennisuitwisseling en meningsvorming vormen daarbij een bron van inspiratie. Weg met het ‘hokjes denken’ en vastgeroeste patronen, uitwisseling van kennis en inspiratie, daar gaat het om!De Salon wordt geleid door een aantal enthousiaste mensen die zich op een of andere wijze verbonden voelen met het culturele en museale veld.