Organisatie

De Salon de Muséologie is een onafhankelijke samenkomst en streeft naar kennisuitwisseling, debat en meningsvorming over kunst, cultuur en wetenschappen in het algemeen en musea in het bijzonder. De Salon wordt geleid door een aantal enthousiaste mensen die zich op een of andere wijze verbonden voelen met het culturele en museale veld. En wie zijn nu die enthousiastelingen:

  • Mechteld Jungerius
  • Maxim de Heer
  • Emma Waslander
  • Anouk Mooijman
  • Guus Sluiter
  • Amanda Vollenweider
  • Eugeen van Wees

We ontmoeten je graag tijdens een van onze Salon-avonden!