14 februari 2013

De vrijwilliger als museumprofessional: zegen of zorg?

Het culturele veld heeft altijd enthousiastelingen aangetrokken die vrijwillig werk wilden verrichten om zo een bijdrage te leveren aan het functioneren van een culturele instelling. De afgelopen jaren lijkt de hoeveelheid vrijwilligers in de sector echter fors toe te nemen.

Er bestaat zelfs een aantal instellingen dat nog slechts enkele betaalde krachten heeft en verder volledig drijft op vrijwillige inzet. Op 14 februari onderzoeken we in de Salon in hoeverre er sprake is van een vrijwilligerstrend en wat voor invloed deze in dat geval heeft op de kwaliteit van de museale sector.
Zitten er inderdaad steeds meer vrijwilligers op posities die voorheen door betaalde krachten werden ingevuld? Waarom worden vrijwilligers op deze wijze ingezet? Doen musea dit enkel om geld te besparen? Of is de vrijwilliger in de regel ook gemotiveerder en daarom efficiënter, omdat hij of zij enkel inhoudelijke (en geen financiële) beweegredenen heeft?

Tijdens de avond zal niet enkel op de beweegredenen van musea, maar ook op de praktijk van het inzetten van vrijwilligers worden ingegaan. Want welke domeinen zijn geschikt voor de inzet van vrijwilligers en welke minder? En hoe moeten zij begeleid, gecoacht en betrokken worden?
Tot slot is in deze kwestie ook het perspectief van de vele werkzoekenden in de sector van belang. Want wanneer vrijwilligers op grotere schaal dan voorheen banen gaan vullen, hoe vergaat het dan de vele afgestudeerde museumprofessionals? Waar kunnen zij hun opgedane expertise te gelde maken? En kunnen vrijwilligers dezelfde kwalitatieve bijdrage leveren als betaalde krachten?
Kortom, zijn vrijwilligers in de culturele sector een zegen of een zorg?
Tijdens de avond wordt met Hans van der Schaaf (Van Eesterenmuseum), Hester Ketel (Airborne Museum), Maribi Gomez (Vrijwilligerscentrale Amsterdam) en de aanwezigen in de zaal gesproken en gedebatteerd over deze kwestie.

Namens Salon de Museologie,
Amanda Vollenweider, Max Meijer, André Groeneveld, Karien van Schaik, Marleen van Dam, Gundy van Dijk, Paul Ariese, Jan Hovers, Marjelle van Hoorn en Charlotte Labrie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s