Archief voor augustus, 2015

Salon 10 september: Moraal en musea, inactief of actief?

Geplaatst op: 24 augustus 2015 door salondemuseologie in Uncategorized

Salon de Muséologie 10 september
Locatie: ARCAM, Prins Hendrikkade 600 Amsterdam
Aanvang: 20:00 uur

Moraal en musea: inactief of actief?

Hoe kijken museale instellingen in Nedeland aan tegen Moral Activism? Hoe nodig is het dat musea een actieve, sturende rol vervullen ten aanzien van maatschappelijke thema’s en/of sociale dilemma’s? Museums Change Lives, stellen de Engelsen – hoe zien we dat hier?

Waar ligt de grens tussen ‘bewust maken’ en ‘actief beïnvloeden’? Rianne Walet onderzocht in haar scriptie over Moral Activism welke rol een activistische ondertoon kan spelen binnen culturele en museale instellingen. Daarbij nam ze zowel de Nederlandse als de Britse praktijk in ogenschouw.

‘Volgens de theorie van Moral Activism kunnen musea bijdragen aan een betere maatschappij door hun bezoekers ten eerste bewust te maken van maatschappelijke kwesties die het gevolg zijn van bepaalde ontwikkelingen in de geschiedenis, hen ten tweede te doen inzien dat deze kwesties een impact hebben op henzelf en op anderen en deze bezoekers tenslotte actief aan te zetten om zichzelf en zo hun omgeving te veranderen*.’

De rol van het museum is de afgelopen decennia sterk veranderd. Waar het museum eerder vooral een kennisinstituut was, is het tegenwoordig meer een sociale organisatie: naast het beheren, onderzoeken en presenteren van collecties richt het museum zich nadrukkelijk op de behoeften van de bezoekers en speelt het in op maatschappelijke ontwikkelingen. In vergelijking met Groot-Brittannië lijken Nederlandse musea evenwel minder activistisch en minder ambitieus, als het gaat om hun sociale impact.

Samen met Rianne Walet (oud student Reinwardt Academie), Piet van Ledden (educator, Anne Frank Stichting, Amsterdam), Friso Visser (hoofd Educatie & Presentatie, Museon, Den Haag) én het publiek wisselen we donderdag 10 september vanaf 20:00 uur graag van gedachten over dit boeiende onderwerp. Kom in actie, je bent van harte welkom!

Namens Salon de Museologie: Amanda Vollenweider, André Groeneveld, Gundy van Dijk, Paul Ariese, Marjelle van Hoorn, Charlotte Labrie, Koosje Hofman en Rosalie Hazeleger.

Over de Salon: De Salon de Muséologie is een onafhankelijke samenkomst en streeft naar kennisuitwisseling, debat en meningsvorming over kunst, cultuur en wetenschappen in het algemeen en musea in het bijzonder.

Houd voorafgaand aan 10 september vooral onze twitter (@salonmuseologie) en Facebook pagina (facebook.com/salondemuseologie) in de gaten. *Bron: scriptie Rianne Walet (Reinwardt Academie, 2014).

Advertenties