Archief voor september, 2014

Uitnodiging Salon 2 oktober: 12,5 jaar Stem des Volks!

Geplaatst op: 25 september 2014 door salondemuseologie in Uncategorized

Uitnodiging Salon 2 oktober: 12,5 jaar Stem des Volks!

Salon 2 oktober: 12,5 jaar Stem des Volks!
Salon de Muséologie, donderdag 2 oktober, 20:00 uur

Locatie: LET OP, AFWIJKENDE LOCATIE: De Salon vindt plaats op de Eerste Jacob van Campenstraat 59 in Amsterdam. Vanaf 19.45 is de zaal open. De Salon-avonden beginnen altijd om 20.00 uur en worden afgesloten met een borrel. Aanmelden vooraf is niet nodig, iedereen is altijd welkom!

Rond de aanvang van dit millennium klonk er van overzee de luide roep van de Liverpoolse museumprofeet David Flemming. ‘Gooi de ramen en deuren van het museum open en meng je onder het volk!’ Zijn adagium luidde dat wanneer je oprecht geïnteresseerd mensen uit lagere sociale klassen en hun leefwereld centraal zou stellen, je hen door deze ‘outreach’ over de drempel van het museum zou helpen. Het werd tijd het museum te ontdoen van de exclusiviteit van de goed gesitueerde hoger opgeleide cultuurminnaar. Empowerment werd de nieuwe leus voor aloude socialistische begrippen uit het begin van de 20e eeuw. Het Amsterdam Museum was de eerste die gehoor gaf aan Flemming’s oproep. Zij togen Amsterdam-Oost in en vroegen opbouw- en straathoekwerkers te gaan bemiddelen. Een buurthuis werd een vooruitgeschoven post van het museum. Dit was de start van het “Geheugen van Oost’. Daarna volgde het ‘Geheugen van West’, terwijl het Museum Rotterdam een Urban Curator aanstelde en zich onder trambestuurders en taxichauffeurs begaf.

Nu, zo’n 12,5 jaar later, maakt de Salon de balans op en gaan we in op musea en bezoekersparticipatie. Soms gaat het om betrokkenheid vanaf het begin, als er nog helemaal geen sprake is van een tentoonstelling, presentatie of andere uitingsvorm; in andere gevallen is de presentatie juist het voertuig waarmee bezoekers tot participatie worden aangezet, door zelf verhalen of voorwerpen toe te voegen.

De term participeren is inmiddels helemaal ingeburgerd in de sector; ook al doe je er als instelling niets mee, je weet waar het over gaat. Maar toch, bij de Salon zijn we er nog niet over uit gepraat. Wat moet je als museum met al die interviews met bezoekers, panelleden, of participatie-groepjes. Ga je dat vastleggen als content? Opnemen in de collectie? En stel dat je een oproep doet aan de gemeenschap om foto’s van vroeger aan te dragen, bij wie liggen de rechten dan? En hoe regel je dat goed?

We willen in deze Salon nog eens goed kijken naar de beweegredenen om als museum aan participatie ‘te doen’. Vanwaar die maatschappelijke drive, zijn museum niet gewoon onderdeel van het vrije tijds circuit en ligt daar niet het grootste bezoekerspotentieel? Hebben participatie-trajecten eigenlijk impact op het maatschappelijk draagvlak van musea? Tilt alle inbreng van buiten een project daadwerkelijk naar een hoger niveau? Hoe wordt nu de gemeenschap betrokken, gebeurt dat op een andere manier dan 12,5 jaar terug? Kortom, wat hebben we intussen geleerd over participatie?

Sprekers:
Nicole van Dijk, projectleider / curator Museum Rotterdam, alwaar ze met het project ‘Echte Rotterdammers’ participatie naar een hoger plan tillen.

Mike de Kreek, promoveert op dit thema met zijn onderzoek ‘Buurtverhalen en empowerment in het digitale tijdperk’ bij de Erasmus Universiteit. Ook is hij docent en onderzoeker aan de HvA en vrijwilliger bij het ‘Geheugen van Oost’.

Mila Ernst van CultuurGoed, betrokken bij het initiatief en start van het ‘Geheugen van Oost’.

Graag gaan we met hen en met jullie in gesprek.

Namens Salon de Museologie,
Amanda Vollenweider, André Groeneveld, Karien van Schaik, Marleen van Dam, Gundy van Dijk, Paul Ariese, Jan Hovers, Marjelle van Hoorn en Charlotte Labrie.

Over de Salon
De Salon de Muséologie is een onafhankelijke samenkomst en streeft naar kennisuitwisseling, debat en meningsvorming over kunst, cultuur en wetenschappen in het algemeen en musea in het bijzonder.

Meer informatie over de salon: http://www.salondemuseologie.nl
Volg ons ook op twitter @salonmuseologie.

De Salon-avonden beginnen altijd om 20.00 uur en worden afgesloten met een borrel.

Aanmelden vooraf is niet nodig, wel geldt het principe ‘vol is vol’.
Verder is iedereen welkom en de entree is gratis!
De Salon vraagt een kleine vrijwillige bijdrage.

Advertenties

Een museum zonder gebouw

Geplaatst op: 2 september 2014 door salondemuseologie in Uncategorized

Salon de Muséologie, donderdag 11 september, 20:00 uur
Locatie: Arcam, Prins Hendrikkade 600, Amsterdam

De meeste mensen zullen bij een museum aan een gebouw denken, een vaste plek om te bezoeken. Slaan we de ICOM-definitie van een museum erop na, dan blijkt een museum niet noodzakelijk een plaatsgebonden instituut. Daarin wordt onder andere vermeld dat een museum “een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat aan de samenleving en haar ontwikkeling” is. Over een vaste locatie wordt niet gerept.

Deze definitie zonder beperkingen biedt mogelijkheden en steeds meer musea lijken zich hier bewust van te worden. Zo heeft Museum Rotterdam twee jaar geleden zijn vaste locatie, het Schielandhuis, verlaten. En in Leiden wordt zelfs hard gewerkt aan een museum dat nooit een gebouw zal krijgen: het nieuwe Taalmuseum.
Maar hoe werkt dat dan, een museum zonder gebouw? Kunnen de doelstellingen van een museale instelling gehaald worden zonder een vaste locatie? Zou het zelfs beter kunnen werken?

In de eerste Salon de Muséologie van het seizoen, op donderdag 11 september, zoeken we een antwoord op deze vragen. Met verschillende gasten wordt ingegaan op de kansen en valkuilen van een gebouwloos museum. Hierbij bespreken we onder andere de mogelijkheden van een digitaal museum, de marketingkansen en -risico’s van een reizende instelling en het omgaan met de verwachtingen van bezoekers.

De sprekers:

Erik Schilp, die het concept ontwikkelde voor het nieuwe Taalmuseum Leiden, dat geen vaste locatie zal krijgen, en eerder werkzaam was als directeur van Nationaal Historisch Museum.
Bart Grob, conservator Museum Boerhaave. Museum Boerhaave beschikt over een gebouw, maar daarnaast over een sterke online aanwezigheid. Samen met andere wetenschaps- en technologiemusea in Europa heeft Museum Boerhaave bijvoorbeeld het project ‘Inventing Europe’ opgezet, een digitale omgeving die mogelijkheden biedt die een offline-locatie nooit zou kunnen bieden.
Astrid Toorop, zakelijk leider Arcam. Voor de eerste maal is de locatie van de Salon, Arcam, zelf te gast. Arcam wil als Architectuurcentrum van Amsterdam de stad ín, maar tegelijkertijd de uitstraling van het gebouw aan het Oosterdok optimaal benutten.

OPROEP SALON DE MUSÉOLOGIE DECEMBER

Geplaatst op: 2 september 2014 door salondemuseologie in Uncategorized

In december gaan we in de Salon op zoek naar inspiratie uit het buitenland. Heb je in het buitenland een inspirerend museum bezocht of doe je dat nog in de komende maanden? Mail ons je verhaal (het liefst inclusief beeldmateriaal) via salondemuseologie@gmail.com of charlottelabrie@gmail.com. Uiteraard zijn we op zoek naar do’s én don’ts!