2014

Best-of-2014-Apple.png

In 2014 vonden er weer 9 mooie Salons plaats. Mooie opkomsten en interessante gesprekken. We hebben een fantastisch jaar afgesloten!

Vindt hier een overzicht naar de onderwerpen:

Salon 6 februari 2014: Evenementenstress!

Salon 6 maart 2014: Geld stinkt! Geld verdienen aan tentoonstellingen?

Salon 10 april 2014: Stadsmusea, voor iedereen behalve de stadsbewoners?

Salon 8 mei 2014: Wat staat er? Tekstbordjes in tentoonstellingen

Salon 12 juni 2014 : Cultureel Ondernemerschap loont niet

Salon 11 september 2014: Een museum zonder gebouw

Salon 2 oktober 2014: 12,5 jaar Stem des Volks!

Salon 13 november 2014: Reis je rijk! Je collectie als verdienmodel

Salon 11 december 2014: “Groeten uit…” – Inspirerende musea tijdens de vakantie

De Salon de Muséologie is in het voorjaar van 2000 opgericht door een groepje jonge museumprofessionals, ondersteund door de Reinwardt Academie. De Salon streeft naar kennisuitwisseling en meningsvorming over kunst, cultuur en wetenschap in het algemeen en musea in het bijzonder. 

Een volledige lijst van (bijna) alle salons die sinds 2000 zijn georganiseerd vindt u hier.