Archief voor februari, 2013

Een warm welkom voor ‘Hostmanship’ in de museumwereld

Salon de Muséologie – 7 maart 2013
Locatie: ARCAM, Prins Hendrikkade 600, Amsterdam

De Salon-avonden beginnen altijd om 20.00 uur en worden afgesloten met een borrel. Arcam is open vanaf 19.45 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig, iedereen is altijd welkom!

Er is een nieuw fenomeen in onze musea: Hostmanship. Een nieuw label en een extra laag voor de al langer bestaande term “Hospitality – The relationship between the guest and the host, or the act or practice of being hospitable. Specifically, this includes the reception and entertainment of guests, visitors, or strangers”.

Het staat buiten kijf dat musea stuk voor stuk, figuurlijk dan wel letterlijk, de rode loper voor hun bezoekers willen uitleggen. Maar zijn we daar eigenlijk wel goed in? Het zit van nature niet echt in onze genen. Van oudsher zijn we serieus en collectie-gericht en verwachten we een even serieuze benadering voor alle erfgoedrijkdom van onze bezoekers. De afgelopen decennia hebben we echter geleerd dat we niet uitsluitend moeten preken voor eigen parochie (om maar eens een cliché er tegenaan te gooien) maar moeten leren denken in doelgroepen met verschillende leerniveaus en bezoekmotieven. Laagdrempelig, aantrekkelijk en gastvrij. Welgemutst stortten de instellingen zich op hun ‘klanten’. We gingen de kunst afkijken bij de entertainmentsector, de pretparken en horeca, we namen gastheren en –dames in dienst en zelfs de managers uit voornoemde sectoren kwamen museumdirecties versterken.
Anno 2013 draait het niet alleen meer om onze publieksgerichtheid. Met een terugtrekkende overheid in krappe tijden is iedere betalende tevreden bezoeker er één die bijdraagt aan het sluitend krijgen van de exploitatie.

Hoe hangt momenteel de gastvrijheidvlag er in de Nederlandse museumsector bij? Hoe goed zijn wij er inmiddels in? En doen we het van harte? Is Hostmanship net zo belangrijk als de inhoudelijke boodschap van een erfgoedinstelling? Hoe zorg je ervoor dat mensen zich optimaal welkom voelen, het idee hebben dat zij direct worden aangesproken (zonder het idee te hebben dat het museum alleen er is voor de hoger opgeleide specialist)? En wat kunnen we dien aangaande leren van de Entertainmentsector die zich al decennia lang gespecialiseerd heeft op dit gebied? Hoe behoud je je eigen waardigheid in relatie tot je hoofdtaken, oftewel hoe zorg je voor goed evenwicht tussen behoud, beheer en onderzoek enerzijds en optimale publieksvriendelijkheid anderzijds (of botsen deze helemaal niet?). Durven musea deze nieuwe uitdagingen echt serieus te nemen of blijft de sector toch een tikje arrogant?

Kortom, genoeg prikkelende vragen waarover we met elkaar op 7 maart in discussie gaan tijdens een bruisende nieuwe episode van de Salon de Muséologie. Met in de hoofdrol de navolgende hoofdgasten waarvoor de Salon graag haar rode loper uitrolt:

Paul van Vlijmen, directeur Het Spoorwegmuseum
Alexander de Vries, Partner Hostmanship Group Nederland, http://www.hostmanship.nl
Leontien Schoolderman, F&B Manager Global Events Heineken International

Natuurlijk is de Salon specialist op het gebied van ‘Hostmanship’ en ontvangen we jou, onze dierbare bezoeker, in alle warmte en gastvrijheid op donderdag 7 maart om 20.00 uur in Arcam.

Advertenties

Salon de Muséologie – 14 februari 2013
Locatie: ARCAM, Prins Hendrikkade 600, Amsterdam
De Salon-avonden beginnen altijd om 20.00 uur en worden afgesloten met een borrel. Arcam is open vanaf 19.45 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig, iedereen is altijd welkom!
Het culturele veld heeft altijd enthousiastelingen aangetrokken die vrijwillig werk wilden verrichten om zo een bijdrage te leveren aan het functioneren van een culturele instelling. De afgelopen jaren lijkt de hoeveelheid vrijwilligers in de sector echter fors toe te nemen.
Er bestaat zelfs een aantal instellingen dat nog slechts enkele betaalde krachten heeft en verder volledig drijft op vrijwillige inzet. Op 14 februari onderzoeken we in de Salon in hoeverre er sprake is van een vrijwilligerstrend en wat voor invloed deze in dat geval heeft op de kwaliteit van de museale sector.
Zitten er inderdaad steeds meer vrijwilligers op posities die voorheen door betaalde krachten werden ingevuld? Waarom worden vrijwilligers op deze wijze ingezet? Doen musea dit enkel om geld te besparen? Of is de vrijwilliger in de regel ook gemotiveerder en daarom efficiënter, omdat hij of zij enkel inhoudelijke (en geen financiële) beweegredenen heeft?
Tijdens de avond zal niet enkel op de beweegredenen van musea, maar ook op de praktijk van het inzetten van vrijwilligers worden ingegaan. Want welke domeinen zijn geschikt voor de inzet van vrijwilligers en welke minder? En hoe moeten zij begeleid, gecoacht en betrokken worden?
Tot slot is in deze kwestie ook het perspectief van de vele werkzoekenden in de sector van belang. Want wanneer vrijwilligers op grotere schaal dan voorheen banen gaan vullen, hoe vergaat het dan de vele afgestudeerde museumprofessionals? Waar kunnen zij hun opgedane expertise te gelde maken? En kunnen vrijwilligers dezelfde kwalitatieve bijdrage leveren als betaalde krachten?
Kortom, zijn vrijwilligers in de culturele sector een zegen of een zorg?
Tijdens de avond wordt met Hans van der Schaaf (Van Eesterenmuseum), Hester Ketel (Airborne Museum), Maribi Gomez (Vrijwilligerscentrale Amsterdam) en de aanwezigen in de zaal gesproken en gedebatteerd over deze kwestie.

Namens Salon de Museologie,
Amanda Vollenweider, Max Meijer, André Groeneveld, Karien van Schaik, Marleen van Dam, Gundy van Dijk, Paul Ariese, Jan Hovers, Marjelle van Hoorn en Charlotte Labrie.

Over de Salon
De Salon de Muséologie is een onafhankelijke samenkomst en streeft naar kennisuitwisseling,
debat en meningsvorming over kunst, cultuur en wetenschappen in het algemeen en musea in het bijzonder.

Meer informatie over de salon: http://www.salondemuseologie.nl
Volg ons ook op twitter @salonmuseologie.
De Salon-avonden beginnen altijd om 20.00 uur en worden afgesloten met een borrel.
Aanmelden vooraf is niet nodig, wel geldt het principe ‘vol is vol’.
Verder is iedereen welkom en de entree is gratis (met dank aan ARCAM)!
De Salon vraagt een kleine vrijwillige bijdrage.

Locatie
ROUTEBESCHRIJVING
ARCAM is gevestigd aan de Prins Hendrikkade 600 in Amsterdam, tussen NEMO en het
Scheepvaartmuseum, tegenover het Kadijksplein en Prins Hendrikkade nummer 194.
TE VOET
Volg vanaf Amsterdam-Centraal Station de Prins Hendrikkade in oostelijke richting, tot net voorbij
het tracé van de IJtunnel. Het is ongeveer 15 minuten lopen.
MET HET OPENBAAR VERVOER
Vanaf Amsterdam CS is ARCAM te bereiken met bus 22 (halte Kadijksplein).