Archief voor december, 2012

In Memoriam

Geplaatst op: 14 december 2012 door salondemuseologie in Uncategorized

In Memoriam
Nico Halbertsma (10 maart 1949 – 11 december 2012)

Op 13 december kwamen ruim zestig belangstellenden naar Arcam in Amsterdam voor de Salon de
Muséologie. De avond zou gaan over rol, betekenis, vorm en inhoud van teksten in musea.

Bij de opening van de bijeenkomst werd na een kort I.M. een moment van stilte in acht genomen
ter nagedachtenis aan Nico Halbertsma. Het bericht dat hij op 11 december plotseling is overleden
had allen die hem gekend hebben – als vriend, collega, docent, vaak een combinatie hiervan – diep
getroffen. Ook de bestuursleden van de Salon, die, in de 28 jaar dat hij verbonden was aan de Reinwardt
Academie, mede door Nico opgeleid werden in het museumvak.

Wij herinneren ons hem met groot respect. Voor wie hij was en hoe hij was. Een bevlogen museumman,
zonder verborgen agenda’s; met het vermogen kennis van en vooral passie voor het vak te delen.
Tijdens de Salon de Muséologie op 10 november 2011 hadden we Nico nog in ons midden als
gastspreker. Als ervaringsdeskundige in de rol van een bevlogen ‘pensionado’. Het thema van die salon
was namelijk de babyboom-generatie als kans voor de museumsector. Op zijn eigen realistische en
enthousiasmerende wijze deelde hij daar met ons zijn museale ervaringen en verwachtingen, twee
maanden na zijn eigen pensionering.

Het stemt ons intens droevig dat hij maar zo kort heeft kunnen genieten van het nieuwe perspectief dat
voor hem lag als gepensioneerd babyboomer. Het bestuur van de Salon de Muséologie betuigt Nico’s
echtgenote, familie en andere dierbaren, zijn collegae aan de Reinwardt Academie en alle anderen die
delen in dit verlies, zijn oprechte deelneming.

Namens het bestuur en organisatoren van de Salon de Muséologie,
Max Meijer

Advertenties