Archief voor april, 2011

Salon dinsdag 3 mei 2011

Geplaatst op: 28 april 2011 door karien1980 in Uncategorized

Salon de Museologie dinsdag(!) 3 mei 2011, 20:00 uur

Locatie: De verdieping; TrouwAmsterdam, Wibautstraat 127, Amsterdam

Thema: Museale positionering: hoe onderscheidt een museum zich overtuigend?

Sprekers: Tiana Wilhelm (directeur Musea Zutphen) en
Adriaan de Regt (directeur Stedelijk Museum, Zwolle)

Moderatoren: Karien van Schaik en Max Meijer

Graag nodigen we jullie uit voor de komende salon over museale positionering. Centraal staat de prikkelende vraag: hoe onderscheidt een museum zich in het volle museale veld? Positionering is door marketing goeroe Al Ries wel ‘The battle for the mind’ genoemd: Het keiharde gevecht om een gunstig plekje te veroveren in de ‘mind’ van de potentiële klant. Een vraag die thans misschien wel actueler is dan ooit. Teruglopende overheidsbudgetten nopen musea tot grondig nadenken over hun marktpotentie.
Er zijn in Nederland veel musea (vaak werd met enige trots over de hoogste ‘museumdichtheid’ ter wereld gesproken); er is per saldo dus sprake van een verdringingsmarkt waarbinnen de onderlinge concurrentie zal toenemen: musea vissen in dezelfde vijver waar het gaat om private inkomsten en bezoekers. Positionering vraagt om een zo uniek mogelijke positie en aanbod. Dat is lastig. Veel musea hebben in de ogen van het publiek een gelijksoortig profiel. Hoe kunnen zij zich optimaal van elkaar onderscheiden om hun kansen in de markt te vergroten? Of is ketenversterking met een elkaar aanvullende propositie juist kansrijk? Of moeten zij het juist hebben van (lokale) communities? Kansen zijn er wel degelijk: de vergrijzing biedt de komende jaren een enorme marktpotentie en het inkomend (internationaal) toerisme is eveneens een groeimarkt.

Op 3 mei benadert de salon dit vraagstuk vanuit een niet-Randstedelijk perspectief. Twee directeuren, van twee middelgrote musea in twee Hanzesteden met een centrumfunctie, met een breed (kunst- en cultuurhistorisch) aanbod zullen het woord voeren. Wat is hun unieke propositie en hoe zien zij hun ‘battle for the mind?’. Beiden zijn behalve collega’s (of concurrenten?) ook nog eens gehuwd met elkaar! Een salon dus met frisse ideeën uit het oosten van het land en ruime gelegenheid tot het stellen van vragen, leveren van eigen ideeën en discussie.

Tiana Wilhelm (1957) is sinds begin 2008 directeur van de Musea Zutphen. Onder haar directoraat vallen het Stedelijk Museum en Museum Henriëtte Polak. Zij studeerde Engelse taal- en letterkunde in Leiden en werkte eerder o.a. als hoofd van de afdeling Intermediair bij het Kunstgebouw, directeur van een stichting die culturele evenementen ondersteunde i.h.k.v. de citymarketing van Zoetermeer en als organisatieadviseur bij BMC. Citaat: Alles voor iedereen willen zijn, leidt tot niets

Adriaan de Regt (1953) is sinds februari 2010 directeur van het Stedelijk Museum Zwolle. Daarvoor was hij o.a. werkzaam als Sectorhoofd Cultuur van de Gemeente Arnhem. Na zijn studie Kunstgeschiedenis aan de VU, werkte hij bij de Gemeente Amsterdam, bij het Kunstgebouw en bij de Gemeente Schiedam. Citaat: Aan de voorkant investeren in cultuur en educatie is terugverdienen aan de achterkant bij sociale damagecontrol.

Namens Salon de Museologie,

Natasja Wehman, Amanda Vollenweider, Max Meijer, André Groeneveld, Karien van Schaik, Marleen van Dam, Gundy van Dijk, Paul Ariese, Esther Boeles, Jan Hovers.

* De Salon de Muséologie is een onafhankelijke samenkomst en streeft naar kennisuitwisseling en meningsvorming over kunst, cultuur en wetenschappen in het algemeen en musea in het bijzonder. Sprekers en bezoekers van de Salon komen en spreken op persoonlijke titel, het bestuur hecht er dan ook grote waarde aan dat informatie binnen de Salon vertrouwelijk wordt behandeld.

* De Salon is een informele bijeenkomst waarin we ideeën en kennis uitwisselen op vele gebieden en een discussie niet uit de weg gaan, iedereen is altijd welkom!

Informatie over de Salon en je aanmelden voor de mailinglijst:

http://www.salondemuseologie.nl/

https://salondemuseologie.wordpress.com/

NB 3 mei wederom op de NIEUWE LOCATIE!
De Verdieping, de culturele hotspot (+restaurant, gerund door de voormalige uitbaters van Club 11) in de voormalige drukkerij op de begane grond van het TrouwAmsterdam gebouw in Amsterdam. Met dank aan De Verdieping kan de Salon gebruik maken van deze inspirerende locatie.

Meer informatie over de locatie en de overige programmering, zie: http://www.trouwamsterdam.nl

Voorafgaand aan avonden in De Verdieping wordt er in het restaurant altijd een menu-rapide geserveerd. Aanschuiven kan tussen 18.00-19.30 aan de picknick tafels in het restaurant van TrouwAmsterdam. Dineer met de sprekers en andere deelnemers aan deze tafels; een spontaan gesprek is zo aangeknoopt. Voor € 24,50 is er een dagschotel (ook vegetarisch), een glas huiswijn en afsluitend een toet met koffie. Reserveren via 020 – 463 77 88 of via info@trouwamsterdam.nl wordt aanbevolen want op=op!

Routebeschrijving TrouwAmsterdam
Trouw is het makkelijkst te bereiken per fiets of openbaar vervoer. Mocht je toch met de auto komen, dan moet je rekening houden met beperkte parkeergelegenheid.

Tram:
Tram 3 stopt op de hoek Wibautstraat/Ruyschstraat. Loop vanaf de halte de Wibautstraat af in zuidelijke richting. Aan je linkerhand vindt je Trouw.

Metro:
Metro’s 51, 53 en 54 stoppen voor de deur bij halte Wibautstraat. Neem de uitgang Platanenweg. De laatste metro stopt hier om 00.39 uur.

Trein:
Trouw ligt op tien minuten lopen van het Amstelstation. De laatste trein stopt hier om 1.01 uur. Loop vanaf het Amstelstation het Prins Berhardplein (rotonde) op. Neem de derde afslag, de Wibautstraat. Trouw vind je voorbij het viaduct aan je rechterzijde.

Auto:
Bij Trouw kun je vanaf 17.00 uur tot 01.00 uur GRATIS parkeren op het parkeerterrein achter het Trouwgebouw. Neem vanaf de Wibautstraat de afslag naar de Platanenweg, bij de tweede slagboom links afslaan en parkeren.

Advertenties

dinsdag 3 mei 2011

Geplaatst op: 17 april 2011 door salondemuseologie in Uncategorized

Vooraankondiging

Salon de Museologie dinsdag 3 mei 2011 , 20:00 uur

De verdieping; TrouwAmsterdam, Wibautstraat 127, Amsterdam

Positionering is door marketing goeroe Al Ries ‘The battle for the mind’ genoemd. Het keiharde gevecht om een gunstig plekje te veroveren in de ‘mind’ van de potentiële klant.

Succesvol in de markt opereren vraagt om een stevige positionering: er zijn in Nederland veel musea (vaak werd met enige trots over de hoogste ‘museumdichtheid’ ter wereld gesproken) er is per saldo dus sprake van een verdringingsmarkt waarbinnen de onderlinge concurrentie zal toenemen: musea vissen in dezelfde vijver waar het gaat om private inkomsten en bezoekers. Positionering aan de hand van een zo uniek mogelijke positie. Dat is lastig. Veel musea hebben in de ogen van het publiek een gelijksoortig profiel. Dat geld bijvoorbeeld voor oudheidkamers, voor de kunst- en cultuurhistorische musea in de provinciehoofdsteden, de stedelijke historische musea in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, maar bijvoorbeeld ook voor de oorlogs- en verzetsmusea en voor de universitaire musea. Hoe kunnen zij zich van elkaar onderscheiden om hun kansen in de markt te vergroten. Die kansen zin er wel degelijk: de vergrijzing biedt de komende jaren een enorme marktpotentie en het inkomend (internationaal) toerisme is eveneens een groeimarkt. Wat te doen?

De Salon verkent op 3 mei één van de meest uitdagende vraagstukken bij museale positionering: Hoe onderscheid een museum zich van de rest?

Noteer vast: 3 mei De verdieping/Trouw 20:00 uur, eten vooraf kan.

Agelopen donderdag 7 april ging het in de Salon over het toepassen van games & game design in een museale context.

Het was een inspirerende salon, we zijn alleen niet aan alle stellingen toegekomen. Maar wat maakt dat uit als je online verder kunt discussieren.

Dus hier zijn de stellingen (en hopelijk jullie reacties daarop!):

  • Een nieuwe generatie bezoekers, die dagelijks bezig is met sociale media en games, stelt heel andere eisen aan musea.
  • Als musea niet in kunnen spelen op deze nieuwe eisen verliezen zij hun bestaansrecht.
  • Door de opkomst van sensor technologie, mobiele & draadloze netwerken- en computers zullen mensen niet alleen achter een scherm ‘gamen’ maar ook ‘buiten’ gaan spelen. Dat betekent dat games en game design principes ook in musea (en niet alleen op hun websites) toegepast kunnen worden.
  • Het is van wezenlijk belang dat musea gaan experimenteren met de mogelijkheden die games en het toepassen van game design principes hen bieden.
  • Daarvoor is meer nodig dan commitment- en budget van een marketing afdeling. Het vergt een andere manier van denken en een nieuwe definitie van het museum: we won’t mary new technology to an old system of education.

Salon donderdag 7 april 2011

Geplaatst op: 3 april 2011 door salondemuseologie in Uncategorized

Salon de Museologie donderdag 7 april 2011 , 20:00 uur

De verdieping; TrouwAmsterdam, Wibautstraat 127, Amsterdam

Spreker:       Jeroen van Mastrigt – lector Game design

Moderator:    Gundy van Dijk & Amanda Vollenweider

Graag nodigen we jullie uit voor een salon over

Het toepassen van games & game design in een museale context

Games in hun breedste zin vormen een wezenlijk onderdeel van de hedendaagse cultuur. Steeds vaker worden er games ontwikkeld die naast entertainment waarde ook waarde hebben op gebieden als communiceren, leren, en veranderen. Deze games worden wel advergames, serious games, persuasive games of alternate reality games genoemd. Hoe kan het creatief ontwerpen, ontwikkelen, toepassen en strategisch inzetten van (entertainment) games en gameprincipes een bijdrage kan leveren aan doelstellingen op het gebied van onder andere motiveren, communiceren en leren in de museale context? Lector Jeroen van Mastrigt (programmaleider van het R&D programma Applied Game Design van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) deelt zijn visie over de toekomst van musea en de rol die technologie in het algemeen en games in het bijzonder daarin zullen spelen

Aan de hand van stellingen zullen we met elkaar onder andere discussiëren over of musea wel moeten experimenten met deze nieuwe technologieën?, en door de opkomst van sensor technologie, mobiele & draadloze netwerken- en computers zullen mensen niet alleen achter een scherm ‘gamen’ maar ook ‘buiten’ gaan spelen. Dat betekent dat games en game design principes ook in musea  toegepast kunnen worden.

Wie is Jeroen van Mastrigt?

Jeroen van Mastrigt (1971) works as a professor at the Utrecht School of the Arts. He heads the research program on applied game design. The group works on several game design research projects funded by the Dutch national government, the European commission and (inter)national companies. Furthermore Jeroen is board member of the GATE research program (Game research for Training and Education). GATE is a national Dutch game research program and is carried out by several Dutch universities and companies. Jeroen is also boardmember of the Dutch Game Garden a game development incubator and ‘hub’ within the Dutch game industry. In the past Jeroen has developed Europe’s first bachelor and master programs in Game Design (for the HKU). He also was co-founder and partner of GX, a big Dutch internet software company.

Namens Salon de Museologie,

Natasja Wehman, Amanda Vollenweider, Max Meijer, André Groeneveld, Karien van Schaik, Marleen van Dam, Gundy van Dijk, Paul Ariese, Esther Boeles, Jan Hovers.

* De Salon de Muséologie is een onafhankelijke samenkomst en streeft naar kennisuitwisseling en meningsvorming over kunst, cultuur en wetenschappen in het algemeen en musea in het bijzonder. Sprekers en bezoekers van de Salon komen en spreken op persoonlijke titel, het bestuur hecht er dan ook grote waarde aan dat informatie binnen de Salon vertrouwelijk wordt behandeld.

* De Salon is een informele bijeenkomst waarin we ideeën en kennis uitwisselen op vele gebieden en een discussie niet uit de weg gaan, iedereen is altijd welkom!

 

Informatie over de Salon en je aanmelden voor de mailinglijst:

http://www.salondemuseologie.nl/

https://salondemuseologie.wordpress.com/

NB NIEUWE LOCATIE!

Met ingang van deze Salon worden de bijeenkomsten gehouden in De Verdieping, de culturele hotspot (+restaurant, gerund door de voormalige uitbaters van Club 11) in de voormalige drukkerij op de begane grond van het TrouwAmsterdam gebouw in Amsterdam. Met dank aan De Verdieping kan de Salon gebruik maken van deze inspirerende locatie.

Meer informatie over de locatie en de overige programmering, zie: http://www.trouwamsterdam.nl

Voorafgaand aan avonden in De Verdieping wordt er in het restaurant altijd een menu-rapide geserveerd. Aanschuiven kan tussen 18.00-19.30 aan de picknick tafels in het restaurant van TrouwAmsterdam. Dineer met de sprekers en andere deelnemers aan deze tafels; een spontaan gesprek is zo aangeknoopt. Voor € 24,50 is er een dagschotel (ook vegetarisch), een glas huiswijn en afsluitend een toet met koffie. Reserveren via 020 – 463 77 88 of via info@trouwamsterdam.nl wordt aanbevolen want op=op!

Routebeschrijving TrouwAmsterdam

Trouw is het makkelijkst te bereiken per fiets of openbaar vervoer. Mocht je toch met de auto komen, dan moet je rekening houden met beperkte parkeergelegenheid.

Openbaar vervoer:

Tram:

Tram 3 stopt op de hoek Wibautstraat/Ruyschstraat.  Loop vanaf de halte de Wibautstraat af in zuidelijke richting. Aan je linkerhand vindt je Trouw.

Metro:

Metro’s 51, 53 en 54 stoppen voor de deur bij halte Wibautstraat. Neem de uitgang Platanenweg. De laatste metro stopt  hier om 00.39 uur.

Trein:

Trouw ligt op tien minuten lopen van het Amstelstation. De laatste trein stopt hier om 1.01 uur. Loop vanaf het Amstelstation het Prins Berhardplein (rotonde) op. Neem de derde afslag, de Wibautstraat. Trouw vind je voorbij het viaduct aan je rechterzijde.

Auto:

Bij Trouw kun je vanaf 17.00 uur tot 01.00 uur GRATIS parkeren op het parkeerterrein achter het Trouwgebouw. Neem vanaf de Wibautstraat de afslag naar de Platanenweg, bij de tweede slagboom links afslaan en parkeren.